Usługi doradcze

Doradztwo podatkowe dla firm

W swoim codziennym działaniu kierujemy się praktycznym podejściem pokazując naszym klientom, jak usprawnić działalność według najlepszych światowych wzorców. Skupiamy się na efekcie prac, a nie na teoretycznych rozważaniach: „We do it practically”.

Naszym Klientom oferujemy usługi doradcze z zakresu:

DORADZTWO PODATKOWE

 • doradztwo bieżące „ad hoc” w zakresie podstawowych zagadnień podatkowych
 • sporządzanie pisemnych opinii prawno-podatkowych i innych
 • ekspertyz podatkowych
 • stała współpraca w zakresie poszczególnych obciążeń podatkowych
 • obsługa postępowania podatkowego, skarbowego oraz sądowo-administracyjnego.
 • rozliczenia podatkowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
 • dla rozpoczynających działalność

DORADZTWO BIZNESOWE

 • sporządzanie biznes planów
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji dla potrzeb specjalistycznych stref ekonomicznych
 • pomoc w przygotowaniu strategii rozwoju firmy
 • analiza ryzyk finansowych i przygotowywanie planów przeciwdziałania
 • wsparcie i budowanie działów księgowych i doradztwo personalne

USŁUGI OPTYMALIZACYJNE

 • opracowanie systemu raportingu wewnętrznego i jego optymalizacja
 • przygotowanie budżetów i ich rozliczanie
 • analizy inwestycji – opłacalności
 • doradztwo w zakresie implementacji IFRS – (MSR/MSSF)
 • wprowadzanie i optymalizacja zarządzania treasury i kapitałem pracującym – wprowadzenie podstawowych KPI i raportów
 • pomoc we wdrożeniu zintegrowanych systemów ERP
 • zapewnienie jakości i sprawności procesu wdrożenia
 • optymalizacja obiegu dokumentów w firmie

USŁUGI WIRTUALNEGO BIURA

 • prestiżowy adres siedziby przy ul. Michałowicza 12 w Bielsku-Białej;
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • dostęp do w pełni wyposażonych salek konferencyjnych;
 • wystawianie w imieniu klienta faktur VAT;
 • śledzenie płatności, a w tym sporządzanie raportów z przekroczenia terminu płatności;
 • wprowadzenie przelewów do systemu bankowego Klienta;
 • organizacja spotkań biznesowych i szkoleń;